Vzdělávání žáků Základní školy 28. října, Žamberk

24.06.2019

Finanční gramotnost je v České republice bohužel nízká a hlavně mladí lidé nevědí, jak s penězi zacházet. Protože nám není tato situace lhostejná, snažíme se přispět k jejímu zlepšení.

.

První týden v červnu jsme již tradičně věnovali žákům osmých tříd ZŠ 28.října v Žamberku, které jsme provedli formou hry třiceti lety života běžné rodiny a řešili s nimi finanční situace, které v životě nastávají. 

Studenti si ve skupinkách vyzkoušeli, jak zacházet s finančními produkty tak, aby jim co nejlépe pomohly splnit všechny jejich cíle, zajistily je proti různým rizikům a nakonec si naspořili co nejvíce peněz na důchod. 

Zábavnou formou pomocí hry vysvětlíme studentům celou řadu nejdůležitějších produktů finančního trhu a skupinky žáků mezi sebou opravdu soutěží a vymýšlí nejlepší taktiky, aby dosáhly první ceny, kterou je čokoládový dort.

Právě touto formou vzdělávání si zapamatují studenti mnohem více informací, než kdybychom jim čtyři vyučovací hodiny vyprávěli strohou teorií finančního světa. 

Věříme, že nejeden z nich pak může své rodiče překvapit nově nabytými vědomostmi.