Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas společnostem: 

- Andrš - finanční plánování s.r.o., IČ: 016 89 100, se sídlem Divišova 1588, 564 01 Žamberk, vedené u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka C 36851, e-mail: info@andrs.cz, tel. 734 502 959 

- Andrš reality s.r.o., IČ: 067 33 093, se sídlem Divišova 1588, 564 01 Žamberk, vedené u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40939, e-mail: info@andrs.cz, tel. 734 502 959 

(dále jen "Společnosti"),

aby zpracovávaly osobní údaje o mé osobě, a to moje jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem zasílání reklamních sdělení a nabídky služeb Společností.

Společnosti budou zpracovávat poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnosti jsou oprávněny zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž budou osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnosti využívají k naplnění účelu vymezenému výše.

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o mě Společnosti zpracovávají,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

  • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu Společností výše uvedenou,
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté osobní údaje budou Společnosti zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedených, a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.