Právní služby


Společně s odborníky z právní společnosti European Compensation Services s.r.o. (dále jen EUCS) zajišťujeme pro naše klienty řešení veškerých právních záležitostí. Specializujeme se na vymáhání oprávněných nároků poškozených při dopravních nehodách a pracovních úrazech.

EUCS spolupracuje s více než padesáti advokáty, lékaři, znalci, nezávislými likvidátory a pojistnými specialisty a díky tomu poskytuje služby na nejvyšší možné úrovni. 

Odškodnění při dopravních nehodách:

 • úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné
 • odškodnění za újmu na zdraví, bolestné
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky
 • náhrada ušlé mzdy
 • odškodnění za psychickou újmu
 • náhrada škody při zranění spolujezdce

V případě smrti následkem dopravní nehody:

 • náhrada škody pozůstalým
 • odškodnění duševních útrap pozůstalých
 • odškodnění v podobě pozůstalostní renty
 • úhrada nákladů spojených s pohřbem

Odškodnění při pracovních úrazech:

 • náhrada ušlé mzdy
 • úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné
 • odškodnění za újmu na zdraví, bolestné
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky

A

V případě smrti následkem pracovním úrazu:

 • odškodnění pozůstalých 
 • úhrada nákladů na výživu pozůstalých 
 • úhrada nákladů spojených s pohřbem  

Dále zajistíme:

 • vymáhání nároků na pojistné plnění z pojistných smluv
 • likvidaci pojistných událostí
 • vymáhání nároků na náhradu újmy na zdraví nebo majetku 
 • vymáhání pohledávek
 • přípravu či kontrolu smluv
 • konzultaci právních problémů
 • přípravu stanovisek a analýz
 • zastupování při soudních sporech
 • řešení dotazů či sporů v právu rodinném, dědickém i pracovním

Pět P při řešení pojistných událostí

Víte, která to jsou?

Vážná dopravní nehoda, pracovní úraz s trvalými následky, rozsáhlý požár nemovitosti a další náročné životní situace se často neobejdou bez právní pomoci a odborného řešení pojistné události. Naším partnerem je v těchto případech Poradna poškozeného, za kterou stojí společnost EUCS, s. r. o. Co takové partnerství znamená pro vás a jaké výhody vám přináší?

1. Pomoc s pojistnou událostí od A do Z

Spolu s Poradnou poškozeného se nejčastěji zabýváme nezaviněnými dopravními nehodami a vážnými pracovními úrazy. Jsme připraveni vám pomoci hned od prvního okamžiku, kdy se potřebujete v nelehké situaci zorientovat. Včasné předání případu do rukou odborníků je důležité pro to, abyste se vyhnuli procesním úskalím, která mohou při jednání s pojišťovnou nastat. Likvidace pojistné události je mnohdy náročným procesem, při kterém je lepší předejít případným soudním sporům.

2. Plnění pojišťovny v maximálním rozsahu

Znalost všech nároků, jejich promlčecích lhůt i částek, které lze za újmu na zdraví nebo škodu na majetku získat - to vše je potřebné k tomu, abyste byli odškodněni v nejvyšší možné míře. Tým specialistů toto vše vyřeší za vás, jako tomu bylo například u paní Petry, která byla zraněna při dopravní nehodě a po zastoupení dosáhla pětinásobného plnění od pojišťovny.

3. Profesionální a individuální přístup

Zakládáme si na tom, abychom ke každému vašemu případu přistupovali individuálně. Profesionální jednání a srozumitelná komunikace je v náročných chvílích potřebná více než kdy jindy. Důkazem jsou reference klientů, které najdete na webu Poradny i prostřednictvím služby Seznam či Google. Tady je jedna z nich:

"Společnost EUCS a paní Morávková z Poradny poškozeného přistoupily velmi profesionálně k řešení tragické dopravní nehody pro mého klienta. S jistotou a lidským přístupem jej provedly celým procesem uplatnění nároku po pojišťovně a díky jejich odbornosti se podařilo dosáhnout odškodnění na horní hranici nároku. Velmi děkuji za jejich práci. Jedná se o společnost a lidi, kteří jsou na svém místě." Jan Socha

4. Prověřená kvalita služeb

Od roku 2012 získali klienti Poradny již přes 500 000 000 Kč a pomoci se dostalo desítkám tisíc lidí - i to je jedním z důvodů, proč jsme si vybrali za partnera právě tuto společnost.

5. Prevence a vzdělávání veřejnosti

Naši kolegové publikují pravidelně vzdělávací články na svém portálu www.poradnaposkozeneho.cz, kde si je můžete přečíst i vy. Pokud vás jakékoli téma zaujme nebo řešíte pojistnou událost spojenou s nezaviněnou dopravní nehodou či vážným pracovním úrazem, neváhejte se na nás obrátit. Spolu s týmem více než 50 zkušených advokátů, soudních znalců, lékařů a psychologů jsme připraveni vám pomoci.

Pokažená svatba, zlomený prst, nedoceněná totálka? Nenechávejte peníze na účtech pojišťoven!

Když nejde o život... Mávli jste také někdy rukou nad pár korunami, které byste dle vlastního úsudku dostali od pojišťovny? Možná jste udělali chybu a připravili se o částku, která už rozhodně není zanedbatelná. Žádná životní komplikace není tak malá, aby si nezasloužila spravedlivou finanční kompenzaci.

Petra s Radimem se těšili na dlouho plánovanou svatbu, kterou jim málem překazila dopravní nehoda. I přes zranění, která utrpěli, se nakonec jejich den D uskutečnil, ale svatební cestu si museli odříct a na fotografiích se pak smířit s částečně viditelnými stopami po řezných ranách od skla. Za "pokaženou svatbu" byli odškodněni částkou 100 000 Kč v režimu takzvané další nemajetkové újmy. Na tento nárok je upozornili až zastupující advokáti.

Hanku srazil mladý řidič na přechodu. Po ošetření v nemocnici byla šťastná, že z incidentu vyvázla "pouze" se zlomeným ukazováčkem. Zdravotní potíže na sebe však nenechaly dlouho čekat a vedly až k trvalým následkům v podobě snížené hybnosti prstu. Hanka původně obdržela pouze 23 000 Kč za ztížení společenského uplatnění, ale v odborném zastoupení dosáhla na částku 105 000 Kč, neboť se ukázalo, že její pojišťovna uplatnila při výpočtu chybnou metodiku.

Karel se při řešení totální škody svého automobilu nespokojil se stanovením obvyklé ceny vozidla, kterou určil likvidátor pojišťovny. Obrátil se proto na znalce z oboru, který potvrdil, že s přihlédnutím k výbavě vozu by měla být navržená částka významně vyšší. Po odvolání se opravdu prokázalo, že je pan Karel v právu a na účet mu doputovalo dalších 70 000 Kč jako doplatek k pojistnému plnění.

Poradna poškozeného, která se zabývá odškodňováním dopravních nehod vytipovala pět nejčastějších důvodů, proč peníze klientů často končí v takzvané šedé zóně pojištění. Podívejte se, na co si dát pozor.


1) Neznalost všech nároků

Pojišťovna vás na všechny nároky spjaté se škodní událostí nemusí upozornit. Zjednodušeně řečeno, co neuplatníte, to nedostanete. Tak schválně, věděli jste například, že v případě újmy na zdraví při nezaviněné dopravní nehodě máte nárok na ošetřovné, i pokud se o vás stará "jen" některý z členů rodiny a nikoli odborný ošetřovatel?

2) Mylná představa o výši částky

Svůj nárok sice znáte, ale dopočítat se jeho výše může být oříšek. V zákonném pojištění narazíte na různé právní předpisy a metodiky, v soukromém pojištění pak na tabulky pojišťoven. Vyznáte se v nich? Víte, že vaše zranění může být ohodnoceno na škále, kde při výpočtu odškodnění rozhoduje každé procento až o stovkách tisíc korun?

3) Krácení pojistného plnění

Pojišťovny mohou ke krácení nebo dokonce zamítnutí pojistného plnění přistoupit z vícero důvodů. Všeobecně známé jsou případy, při kterých hraje roli alkohol nebo zanedbání prevenční povinnosti. Ne vždy ale může být pojišťovna v právu a často uplatňuje přísnější kritéria krácení, než jaká mají oporu v zákoně.

4) Chybné řešení pojistné události

Likvidace pojistné události má svá pravidla a jejich neznalostí si mohou poškození sami uškodit. Příkladem jsou zbrklé opravy po majetkové škodě, její nedostatečná dokumentace nebo zásahy, které zničí důkazy o rozsahu poškození majetku. Někdy vás může i malé pochybení připravit o spoustu peněz.

5) Promlčení nároku na odškodnění

Nezapomeňte ani na to, že své nároky musíte začít řešit včas, aby nedošlo k jejich promlčení. Zde se skrývá záludnost v tom, že počátek běhu promlčecí lhůty se u různých nároků může odvíjet od různého okamžiku. Od blížícího se promlčení vás nezachrání komunikace s pojišťovnou nebo viníkem, ale až podání žaloby.


Co je šedá zóna pojištění?

Nároky, které nebyly vyčísleny v odpovídající výši nebo nebyly ze strany poškozených osob vůbec uplatněny - většinou z důvodu, že klienty pojišťoven nikdo odborně neprovedl likvidací pojistné události a všemi souvisejícími nástrahami. Podle odhadů Poradny poškozeného se jedná o miliardy korun ročně.

rezervujte si termín schůzky


Telefon: +420 734 502 959, +420 733 324 772

E-mail: info@andrs.cz