Právní služby


Společně s odborníky z právní společnosti European Compensation Services s.r.o. (dále jen EUCS) zajišťujeme pro naše klienty řešení veškerých právních záležitostí. Specializujeme se na vymáhání oprávněných nároků poškozených při dopravních nehodách a pracovních úrazech.

EUCS spolupracuje s více než padesáti advokáty, lékaři, znalci, nezávislými likvidátory a pojistnými specialisty a díky tomu poskytuje služby na nejvyšší možné úrovni. 

Odškodnění při dopravních nehodách:

 • úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné
 • odškodnění za újmu na zdraví, bolestné
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky
 • náhrada ušlé mzdy
 • odškodnění za psychickou újmu
 • náhrada škody při zranění spolujezdce

V případě smrti následkem dopravní nehody:

 • náhrada škody pozůstalým
 • odškodnění duševních útrap pozůstalých
 • odškodnění v podobě pozůstalostní renty
 • úhrada nákladů spojených s pohřbem

Odškodnění při pracovních úrazech:

 • náhrada ušlé mzdy
 • úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné
 • odškodnění za újmu na zdraví, bolestné
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky

A

V případě smrti následkem pracovním úrazu:

 • odškodnění pozůstalých 
 • úhrada nákladů na výživu pozůstalých 
 • úhrada nákladů spojených s pohřbem  

Dále zajistíme:

 • vymáhání nároků na pojistné plnění z pojistných smluv
 • likvidaci pojistných událostí
 • vymáhání nároků na náhradu újmy na zdraví nebo majetku 
 • vymáhání pohledávek
 • přípravu či kontrolu smluv
 • konzultaci právních problémů
 • přípravu stanovisek a analýz
 • zastupování při soudních sporech
 • řešení dotazů či sporů v právu rodinném, dědickém i pracovním

Pět P při řešení pojistných událostí

Víte, která to jsou?

Vážná dopravní nehoda, pracovní úraz s trvalými následky, rozsáhlý požár nemovitosti a další náročné životní situace se často neobejdou bez právní pomoci a odborného řešení pojistné události. Naším partnerem je v těchto případech Poradna poškozeného, za kterou stojí společnost EUCS, s. r. o. Co takové partnerství znamená pro vás a jaké výhody vám přináší?

1. Pomoc s pojistnou událostí od A do Z

Spolu s Poradnou poškozeného se nejčastěji zabýváme nezaviněnými dopravními nehodami a vážnými pracovními úrazy. Jsme připraveni vám pomoci hned od prvního okamžiku, kdy se potřebujete v nelehké situaci zorientovat. Včasné předání případu do rukou odborníků je důležité pro to, abyste se vyhnuli procesním úskalím, která mohou při jednání s pojišťovnou nastat. Likvidace pojistné události je mnohdy náročným procesem, při kterém je lepší předejít případným soudním sporům.

2. Plnění pojišťovny v maximálním rozsahu

Znalost všech nároků, jejich promlčecích lhůt i částek, které lze za újmu na zdraví nebo škodu na majetku získat - to vše je potřebné k tomu, abyste byli odškodněni v nejvyšší možné míře. Tým specialistů toto vše vyřeší za vás, jako tomu bylo například u paní Petry, která byla zraněna při dopravní nehodě a po zastoupení dosáhla pětinásobného plnění od pojišťovny.

3. Profesionální a individuální přístup

Zakládáme si na tom, abychom ke každému vašemu případu přistupovali individuálně. Profesionální jednání a srozumitelná komunikace je v náročných chvílích potřebná více než kdy jindy. Důkazem jsou reference klientů, které najdete na webu Poradny i prostřednictvím služby Seznam či Google. Tady je jedna z nich:

"Společnost EUCS a paní Morávková z Poradny poškozeného přistoupily velmi profesionálně k řešení tragické dopravní nehody pro mého klienta. S jistotou a lidským přístupem jej provedly celým procesem uplatnění nároku po pojišťovně a díky jejich odbornosti se podařilo dosáhnout odškodnění na horní hranici nároku. Velmi děkuji za jejich práci. Jedná se o společnost a lidi, kteří jsou na svém místě." Jan Socha

4. Prověřená kvalita služeb

Od roku 2012 získali klienti Poradny již přes 500 000 000 Kč a pomoci se dostalo desítkám tisíc lidí - i to je jedním z důvodů, proč jsme si vybrali za partnera právě tuto společnost.

5. Prevence a vzdělávání veřejnosti

Naši kolegové publikují pravidelně vzdělávací články na svém portálu www.poradnaposkozeneho.cz, kde si je můžete přečíst i vy. Pokud vás jakékoli téma zaujme nebo řešíte pojistnou událost spojenou s nezaviněnou dopravní nehodou či vážným pracovním úrazem, neváhejte se na nás obrátit. Spolu s týmem více než 50 zkušených advokátů, soudních znalců, lékařů a psychologů jsme připraveni vám pomoci.

rezervujte si termín schůzky


Telefon: +420 734 502 959

E-mail: info@andrs.cz