Právní služby


Společně s odborníky z právní společnosti European Compensation Services s.r.o. (dále jen EUCS) zajišťujeme pro naše klienty řešení veškerých právních záležitostí. Specializujeme se na vymáhání oprávněných nároků poškozených při dopravních nehodách a pracovních úrazech.

EUCS spolupracuje s více než padesáti advokáty, lékaři, znalci, nezávislými likvidátory a pojistnými specialisty a díky tomu poskytuje služby na nejvyšší možné úrovni. 

Odškodnění při dopravních nehodách:

 • úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné
 • odškodnění za újmu na zdraví, bolestné
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky
 • náhrada ušlé mzdy
 • odškodnění za psychickou újmu
 • náhrada škody při zranění spolujezdce

V případě smrti následkem dopravní nehody:

 • náhrada škody pozůstalým
 • odškodnění duševních útrap pozůstalých
 • odškodnění v podobě pozůstalostní renty
 • úhrada nákladů spojených s pohřbem

Odškodnění při pracovních úrazech:

 • náhrada ušlé mzdy
 • úhrada nákladů souvisejících s léčením a ošetřovné
 • odškodnění za újmu na zdraví, bolestné
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky

A

V případě smrti následkem pracovním úrazu:

 • odškodnění pozůstalých 
 • úhrada nákladů na výživu pozůstalých 
 • úhrada nákladů spojených s pohřbem  

Dále zajistíme:

 • vymáhání nároků na pojistné plnění z pojistných smluv
 • likvidaci pojistných událostí
 • vymáhání nároků na náhradu újmy na zdraví nebo majetku 
 • vymáhání pohledávek
 • přípravu či kontrolu smluv
 • konzultaci právních problémů
 • přípravu stanovisek a analýz
 • zastupování při soudních sporech
 • řešení dotazů či sporů v právu rodinném, dědickém i pracovním

rezervujte si termín schůzky


Telefon: +420 734 502 959

E-mail: info@andrs.cz