Pojišťovna doplatila 3 roky zpětně odškodnění ve výši 222 107 Kč. A to navzdory podepsanému souhlasu o vyrovnání!

04.04.2019

European Compensation Services s.r.o.

Pan Kugler byl v prosinci roku 2014 účasten nešťastné autonehody, kterou nezavinil a která mu díky dlouhé rekonvalescenci snížila rodinný příjem. Po nehodě mu pojišťovna, na základě svého šetření, vyplatila bolestné a ztrátu na výdělku ve výši 273 600 Kč. V následujícím roce, v dobré víře, že panu Kuglerovi pojišťovna přiznala a vyplatila vše na co měl nárok, podepsal pojišťovně prohlášení o souhlasu s vyrovnáním.


"Po podepsání prohlášení pro pojišťovnu jsem myslel, že se s výší vyrovnání nedá už nic dělat. Proto pro mě bylo příjemným překvapením dodatečné plnění za bolestné a ošetřovné. Ani jsem netušil, že taková náhrada existuje, natož, že na ni mám nárok"               Josef Kugler 


Počátkem roku 2018 objevil pan Kugler internetové stránky naší společnosti EUCS a rozhodl se nás kontaktovat. Případu se na základě jeho poptávky ujali naši odborníci, kteří bezplatně přezkoumali odškodnění pojišťovny. Šetřením se nám podařilo odhalit nedostatky v poskytnutém odškodnění za bolestné a dále jsme se rozhodli uplatnit nově vzniklý nárok za ztížení společenského uplatnění a ošetřovné. Komunikací s pojišťovnou jsme panu Kuglerovi zajistili doplacení dalších 222 107 Kč nad rámec původního plnění.


"Děkuji celému Vašemu týmu, který na mém případu pracoval"       Josef Kugler


S těmito a podobnými typy případů se na nás můžete obrátit.