Motorkář, který nedostal na hlavní silnici přednost, získal díky EUCS plnění přes jedenáct milionů korun

03.05.2019


European Compensation Services s.r.o. 

Pan Holan se na svém motocyklu stal obětí dopravní nehody, kterou zavinil řidič vozidla, který mu nedal na hlavní silnici přednost. Odborníci z EUCS pro něj a jeho rodinu získali odškodnění ve výši 11 290 669Kč!

Motorkářská sezóna začíná a setkáváme se s nárůstem pojistných událostí motorkářů. Bohužel je právě tato skupina účastníků silničního provozu, tou nejzranitelnější.

Je smutnou realitou, že motorkáři následkem nehod na silnicích často umírají nebo se z nich stávají invalidé. Při řešení nároků na odškodnění je vhodné od počátku spolupracovat s profesionály, kteří zastoupí poškozeného a jeho rodinu při jednání s pojišťovnou viníka. A pokud je to nutné, pomáhají jim řešit i jejich nároky v trestním řízení..


Příběh pana Holana

Pan Holan se v květnu roku 2017 stal obětí vážné dopravní nehody, když mu řidič vozidla nedal na hlavní silnici přednost. Důsledkem toho má pan Holan doživotní trvalé následky v podobě amputace pravé dolní končetiny, omezení hybnosti pravé i levé ruky a poranění páteře. Díky doporučení svého finančního poradce, se pan Holan dostal do péče společnosti EUCS.

Jelikož se již od začátku tímto případem zabývali specialisté, zaplatila pojišťovna viníka bez delších průtahů celé odškodnění, na které měl poškozený nárok. Panu Holanovi bylo vyplaceno 650 852 Kč za vytrpěnou bolest a 3 350 835 Kč jako odškodnění za trvalé následky. Dále také 4 504 433 Kč jako ušlý zisk z podnikání, který byl vypočten podle daňového přiznání poškozeného. Za ošetřovné a náklady na léčení získal pan Holan 1 344 549 Kč. Nejbližším příbuzným bylo za duševní útrapy vyplaceno 950 000 Kč a na základě revize výplaty plnění z životní pojistky získal pan Holan navíc doplatek 490 000 Kč za trvalé následky.

"Bolestné ani trvalé následky není snadné finančně ohodnotit. Díky spolupráci s renomovanými soudními znalci dosahujeme v některých případech až trojnásobné výše odškodnění, než je běžně vypláceno na základě posudků ošetřujících lékařů nebo lékařů pojišťoven. "

Mgr. Lukáš Kaplan, jednatel společnosti EUCS

S těmito a podobnými typy případů se na nás můžete obrátit.